WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Mapa serveru | Administrace

Tvorba nápovědy

Petr Kučera - Profil - 26.07.2002
Vytvořte si vlastní *.hlp soubor nápovědy pro Windows.

Pokud chceme vytvořit soubor .hlp (soubor nápovědy), musíme nejprve vytvořit projektový soubor .hpj pro překladač nápovědy (např. HC.exe dodávaný společně s Borland Pascalem). K psaní tohoto souboru nám postačí jednoduchý textový editor. Po kompilaci překladač pomocí souboru *.hpj vytvoří soubor *.hlp. Soubor .hpj spojuje dohromady všechny soubory nápovědy - textové soubory témat .rtf, obrázky, ikony... Celý soubor je rozdělen do několika částí - všechny ovšem nejsou povinné. Názvy všech sekcí musí být uzavřeny v hranatých závorkách. Nejdůležitější částí je [FILES], obsahuje seznam všech souborů témat .rtf. Další části už jsou nepovinné.

Struktura projektového souboru nápovědy:

[OPTIONS] všechna řídící nastavení při kompilaci.
BMROOT adresář, ve kterém jsou obrázky k souboru témat.
BUILD určuje, které důležité prvky budou při kompilaci použity.
CITATION vloží váš text do dialogového okna About pod text copyrightu.
COMPRESS velmi důležitý prvek, který určí typ komprese pro vaši nápovědu.
COPYRIGHT vloží text uživatelské copyright značky do dialogového okna About.
ERRORLOG uloží všechny chybové hlášky při překladu do zvoleného souboru.
FORCEFONT vloží zvolený font do všech souborů témat .rtf.
ICON soubor ikony, která se zobrazí při minimalizaci souboru nápovědy ve Windows.
LANGUAGE nastaví pořadí třídění klíčových slov v dialogovém okně pro hledání.
MAPFONTSIZE změní velikost fontů použitých v souborech témat .rtf.
MULTIKEY zpřístupní footnote-znak, který má být použit pro alternativní tabulku klíčových slov v souborech témat .rtf.
OLDKEYPHRASE určuje, zda má být použito existujícího souboru klíčových frází, nebo se má znovu vytvořit.
OPTCDROM optimalizuje soubor helpu pro zobrazení na CD-ROM.
REPORT během výstavby zobrazuje části, které překladač momentálně dělá.
ROOT určí adresáře, kde překladač hledá soubory vypsané v souboru projektu .hpj. (např. ROOT=C:\HELP)
TITLE nastaví titulek souboru .hlp.
WARNING určí úroveň (důležitost) chybových zpráv, které má překladač zobrazovat.
[FILES] výčet všech souborů témat.
[BUILDTAGS] definuje stavební značky k určení témat, které mají být zahrnuty do souboru nápovědy.
[CONFIG] obsahuje makra pro tlačítka prohlížení - zpět, up..., registrují funkce knihoven dll.
[BITMAPS] jména a cesta k souborům bitmap použitých v souborech témat *.rtf.
[MAP] propojí kontextový řetězec tématu s číslem.
[ALIAS] jednomu tématu přidělí několik kontextových řetězců.
[WINDOWS] velikost, vlastnosti, umístění a barvy pro primární i sekundární okna užívané v souboru nápovědy.
[BAGGAGE] vypíše soubory, které jsou umístěny v interním souborovém systému.

Příklad projektového souboru nápovědy hpj:

[OPTIONS]
BMROOT=C:\HELP\images
CONTENTS=cont_idx_card
TITLE=Cardfile Help
ICON=help.ICO
COMPRESS=TRUE
WARNING=2
REPORT=ON
ERRORLOG=CARD.BUG

[FILES]
TEMATA\TEMA1.RTF (adresář TEMATA je podadresář adresáře, ve kterém se)
TEMATA\TEMA2.RTF (nachází soubor *.hpj a kompilátor nápovědy.)

[CONFIG]
CreateButton("btn_up", "&Up", "JumpContents(`HOME.HLP')")
BrowseButtons()
SetHelpOnFile("APPHELP.HLP")

Vytváření souboru témat *.rtf:
Vytvářet soubory témat můžeme pomocí jednoduchého textového editoru nebo pomocí editoru, který už umí se soubory rtf pracovat. Soubor by měl být uzavřen do kulatých závorek:

{\rtf1\ansi
#{\footnote tema1} (deklarace tema1)
$(DOLLAR_BRACE)\footnote Me prvni Tema}
Toto je mé prvni tema.
\par (konec odstavce)
\page
}
Tisk článku - Poslat článek - (10251 zobrazení)
Redakce | | | ISSN 1213-9335 | © 2005 Developed by terc.cz