WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Mapa serveru | Administrace

Hlasové ovládání pro Ericsson T10/T18

Michal Terč - Profil - 24.11.2001
Návod k použití hlasového vytáčení a hlasového přijímání hovorů (model Ericsson T10s+ a T18s).

V minulosti byl na těchto stránkách uveden návod na přeflashování Ericssonu T10 na T18, který navíc disponuje hlasovým ovládáním. Proto zde uvádím i podrobný návod na jeho používání. Hlasové ovládání u Ericssonu funguje spolehlivě, což se už např. nedá říct o Alcatelu 501 i když to je novější mobil.

Rozpoznávání hlasu
Telefon má vestavěný systém na rozpoznávání hlasu.

Tento systém umožňuje:
- vytočit pohodlně telefonní číslo pomocí hlasového povelu,
- hlasem přijmout nebo odmítnout hovor.

Volání lze uskutečnit pouhým stisknutím tlačítka, vyslovením jména příslušejícímu určitému telefonnímu číslu. Telefon vzápětí automaticky vytočí žádané telefonní číslo. Přijetí nebo odmítnutí hovoru spočívá ve vyslovení povelů jako např. "příjem" nebo "obsazeno".

Hlasová jmenovka - Je to vlastně vzor hlasového povelu, který je připojen k určité položce telefonního adresáře.
Hlasové jmenovky musí být zřetelné. Nejlepší výsledek je dosažen tehdy, když držíte telefon stejně jako při hovoru, tj. u ucha s otevřenou klapkou a nejlépe v tichém prostředí.

Nahrávání hlasových jmenovek - Textovou jmenovku s telefonním číslem v seznamu (běžné tel. přístroje) lze doplnit o hlasovou jmenovku (ERICSSON T10s+ a T18s). Hlasové a textové jmenovky vůbec nemusejí být totožné. Zobrazovaná textová jmenovka na displeji může být např. "DOMU", avšak hlasová jmenovka může být např. "MAMKA".

AKTIVACE FUNKCE VYTÁČENÍ HLASOVÝM POVELEM

- přejděte do menu Nastavení, YES, HlasVytáč, YES, Zapnout, YES.

NAHRÁNÍ HLASOVÉ JMENOVKY

1. Pokud chcete nahrát hlas k ještě neexistujícímu telefonnímu číslu (text+číslo), postupujte běžně pro ukládání tel. čísel do seznamu v telefonu nebo na SIM kartu.
2. Jakmile bude číslo uloženo a máte-li zaktivovanou funkci hlasového vytáčení, telefon se zeptá "Přidat nyní hlas.označ.?". Stlačte YES. Následuje výzva k zadání hlasové jmenovky po zaznění tónu.
3. Vyslovte hlasovou jmenovku, telefon jmenovku zopakuje.
4. Pokud je jmenovka vyhovující, stiskněte YES. Hlasová jmenovka se uloží. V opačném případe stlačte NO a opakujte kroky 2 a 3. Na displeji se kromě jména a tel. čísla objeví i ikonka hlasové jmenovky.

PŘIDÁNÍ HLASOVÉ JMENOVKY K JIŽ ULOŽENÉMU ČÍSLU

1. Pokud chcete přihrát hlas k již uloženému telefonnímu číslu (text+číslo), volte: Tel.sezn, YES, Editace, YES, Hled.jm.
2. Najděte požadované jméno, kde chcete připojit hlas pro hlasové vytáčení. Stlačte YES. Zobrazí se jméno a číslo.
3. Stiskněte YES. V rohu displeje problikne "Uloženo" a pak se telefon zeptá "Přidat nyní hlas.označ.?". Stlačte YES. Dále viz. od kroku 3 v sekci "Nahrání hlasové jmenovky".

ZMĚNA HLASOVÉ JMENOVKY

1. Přejděte na Tel.sezn, YES, Editace, YES, Hled.jm.
2. Zadejte jméno s již vytvořenou hlasovou jmenovkou, stiskněte YES. Zobrazí se jméno a číslo.
3. Stiskněte YES, zobrazí se Zaměnit hlas.označ.
4. Stlačte YES. Dále viz. od kroku 3 v sekci "Nahrání hlasové jmenovky".

VYMAZÁNÍ HLASOVÉ JMENOVKY

1. Přejděte na Tel.sezn, YES, Editace, YES, Hled.jm.
2. Zadejte jméno s již vytvořenou hlasovou jmenovkou, stiskněte YES. Zobrazí se jméno a číslo.
3. Stiskněte YES, zobrazí se Zaměnit hlas.označ.
4. Šipkou vpravo vyberte Vymazat hlas.označení
5. Stlačte YES.

SEZNAM HLASOVÝCH JMENOVEK

Pokud máte zaktivovanou funkci hlasového vytáčení, můžete si zobrazovat a přehrávat celý seznam s hlasovými jmenovkami. Číslo lze navíc vytočit stisknutím tlačítka YES.
1. Přejděte na Tel.sezn., YES, Seznam hlas.označení, YES.

POUŽITÍ HLASOVÉHO VYTÁČENÍ

Je velice praktické, pokud se vám nechce hledat jméno v telefonním seznamu. Toto je možné až po zaktivované funkci hlasového vytáčení a nahrání příslušných hlasových jmenovek.

Vytočení čísla s telefonem v ruce:
1. Otevřete kryt
2. Stiskněte déle tlačítko YES, nebo krátce tlačítko pro zvýšení hlasitosti (na boku telefonu).
3. Po výzvě vyslovte hlasovou jmenovku.

Vytočení čísla se soupravou pro hlasitý odposlech:
1. Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti (na boku telefonu)
2. Po výzvě vyslovte hlasovou jmenovku.

NAHRÁNÍ HLASOVÝCH POVELŮ

Slova určená pro přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru můžou být jakákoliv a v libovolném jazyce. Doporučuje se aby se od sebe slova co nejvíce lišila a nebyla příliš krátká. Při prvním zaktivování hlasových povelů v menu HlasOdpov se automaticky telefon nabídne k nahrání hlasového povelu pro přijatý, pak i odmítnutý hovor.
1. Přejděte na Nastavení, YES, HlasOdpov, YES, Zapnout, YES.
2. Zobrazí se ZaznamHlasOzn ODPOVĚDĚT?.
3. Stlačte YES
4. Po zaznění krátkého tónu vyslovte zřetelně povel pro přijetí hovoru. Telefon povel zopakuje.
5. Pokud je jmenovka vyhovující, stiskněte YES. V opačném případě NO a postup znovu opakujte.
6. Zobrazí se ZaznamHlasOzn ODMÍTNOUT?.
7. Stlačte YES
8. Po zaznění krátkého tónu vyslovte zřetelně povel pro přijetí hovoru. Telefon povel zopakuje.
9. Pokud je jmenovka vyhovující, stiskněte YES. V opačném případě NO a postup znovu opakujte.

ZMĚNA HLASOVÝCH POVELŮ

1. Přejděte na Nastavení, YES, HlasOdpov., YES, Zaměnit hlas.označ., YES.
2. Zobrazí se Zaměnit hlas.ozn. ODPOVĚDĚT.
3. Postupujte stejně jako v oddílu "Nahrání hlasových povelů".<

Tisk článku - Poslat článek - (4058 zobrazení)
Redakce | | | ISSN 1213-9335 | © 2005 Developed by terc.cz