WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Mapa serveru | Administrace

Synchronizace mobilů Alcatel OT 501/701 s počítačem

Michal Terč - Profil - 11.11.2001
V článku naleznete popis programu IntelliSync for Alcatel One Touch, který slouží pro synchronizaci mobilů Alcatel OT 501/701 s počítačem.

Donedávna byl tento software pouze součástí balíčku Data Kit TD6 od Alcatelu, který obsahuje datový kabel a programy PhoneTools a IntelliSync. Bohužel vzhledem k praktické nepoužitelnosti programu PhoneTools (nemožnost správy SMS v paměti telefonu) byly cca 3000,- Kč za tento balíček trochu moc. Nedávno však Alcatel uvolnil tento software k volnému použití a my si ho můžeme stáhnout přímo na jeho stránkách Synchronize One Touch™ 501/701.

Program IntelliSync umožňuje synchronizaci telefonu s těmito programy - MS Outlook, Lotus Notes a Lotus Organizer. Ve všech programech umožňuje synchronizovat s telefonem adresář (Contacts), seznam úkolů (ToDo) a události v kalendáři (Appointments). IntelliSync bohužel nepodporuje češtinu, proto doporučuji psát adresy bez diakritiky. Já používám synchronizaci s Outlookem a pro adresář synchronizovaný s telefonem jsem si vytvořil samostanou složku typu adresář, což doporučuji i všem ostatním. Máte tak zaručeno, že do telefonu se vám nebude importovat celý adresář s Outlooku a vyřešíte tím i problémy s češtinou (budete mít dva adresáře - jeden s diakritikou pro Outlook a druhý bez diakritiky pro telefon).

Instalace programu IntelliSync je jednoduchá a bezproblémová. Ihned při instalaci zvolíte sériový port, ke kterému máte mobil připojený pomocí kabelu. Port samozřejmě můžete změnit i během používání programu. Po spuštění programu je zobrazeno okno se třemi tlačítky, které slouží pro spuštění synchronizace, dále pro konfiguraci programu a pro prohlížení logovacího souboru, který se vytváří během synchronizace.

Před prvním použitím je samozřejmě potřeba provést nastavení programu. Klepnutím na druhé prostřední tlačítko Specify Synchronization Settings se dostanete do dialogu, kde lze nastavit sériový port, ke kterému je telefon připojen. Dále je zde tlačítko Configure Applications, které slouží k detailní konfiguraci synchronizace.

V tomto okně nastavíte s jakým programem chcete telefon synchronizovat. To provedete stiskem tlačítka Choose... a výběrem příslušného programu.

Pokud jste si v Outlooku vytvořili pro adresář z telefonu zvláštní složku, tak tuto složku (Folder Name) zde také vyberete.

Pod tlačítkem Advanced... se dále skrývá rozšířená konfigurace synchronizace. Pro kalendář je zde záložka Date Range, kde nastavujete jestli se mají synchronizovat všechny události nebo pouze budoucí a nebo jenom vybrané. Pro úkoly je zde záložka ToDo, kde nastavujete zda se mají synchronizovat všechny úkoly nebo pouze nesplněné. Ostatní záložky mají pro všechno stejný význam. Na záložce Confirmation nastavujete, zda si přejet potvrzovat mazání, přidávání a změnu položek při synchronizaci. Na záložce Conflict Resolution nastavujete způsob řešení konfliktů, které nastanou při synchronizaci (rozhodnutí, zda se správný údaj nachází v telefonu nebo v počítači). Jednotlivé volby mají následující význam:

  • Add all conflicting items – všechny položky, kde nastal konflikt, budou nahrány jak do telefonu tak do počítače.
  • Ignore all conflicting items – konfliktní položky se nebudou kopírovat.
  • Notify me when conflicts occur – tato volba má asi největší smysl. Při každém konfliktu je vám dáno na výběr, který údaj je ten správný.
  • Alcatel wins – platí vždy údaj z mobilního telefonu.
  • MS Outlook wins – platí vždy údaj z Outlooku.

Na další záložce s názvem Filters můžete nastavit filtr, podle kterého se budou filtrovat položky z Outlooku. Touto volbou můžete filtrovat, které úkoly a události z kalendáře se budou nahrávat do telefonu. Já pro to používám příznak Private (Soukromé). U položek, které chci nahrát do telefonu, zaškrtnu příznak Soukromé. V záložce Filters mám pak nastaven filtr "Private Flag is true".

V dialogu Advanced Settings se dále nachází tlačítko Field Mappings..., které slouží pro namapování jednotlivých položek mezi telefonem a příslušným programem (Outlookem). Já osobně jsem si tam přiřazoval další telefonní čísla s Outlooku, abych mohl synchronizovat všechna čísla obsažená v telefonu a dále jsem si místo firemní adresy přiřadil k telefonu adresu domů.

Pokud máte provedeno nastavení programu, tak můžete přejít k vlastní synchronizaci mobilního telefonu s Outlookem (nebo jiným programem). Synchronizaci spusíte z hlavního okna tlačítkem Synchronize Your Data. Záznamy z počítače a z telefonu se postupně načítají a provádí se porovnání a případné změny. Případné změny jsou vám ukázány a vy je můžete nechat provést nebo je zrušit. V případě konfliktů se program dotáže na to, které údaje si přejete uložit.

Program IntelliSync je celkem dobře použitelný, i když některé věci by se daly určitě vylepšit (zvlášť podpora češtiny). Vzhledem k tomu, že je program nyní šířen volně, tak už nic nebrání v jeho použití pro synchronizaci vašeho Alcatelu 501/701 s počítačem.

Tisk článku - Poslat článek - (5495 zobrazení)
Redakce | | | ISSN 1213-9335 | © 2005 Developed by terc.cz