WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Mapa serveru | Administrace

Soutěž o ceny pro Velkého bratra začíná. Náš Velký bratr není reality show, náš Velký bratr je realita!

15.06.2005
Vyhlášení prvního ročníku cen pro Velkého bratra (Big Brother Awards) je součástí širšího projektu, jehož cílem je zvýšit povědomí nejširší veřejnosti o důležitosti ochrany soukromí v moderní společnosti. Projekt chce povzbudit občany, aby toto své právo aktivně prosazovali, a to jak ve vztahu k soukromým subjektům, tak ve vztahu k veřejné správě. Slavnostní ceremoniál vyhlášení a předání cen proběhne 28. října 2005 v divadle Na Zábradlí.

Vlastnímu udělení cen Velkého bratra bude předcházet několikaměsíční informační a mediální kampaň, která občany upozorní na problematiku ochrany soukromí ve spojitosti s využíváním moderních technologií (zejména kamery, čipy, mobilní telefony, internet). Během této kampaně bude veřejnost moci zasílat své nominace na ceny pro Velkého bratra.

Ceny budou uděleny v sedmi kategoriích

  • Dlouhodobé porušování lidského soukromí (pro soukromé firmy nebo státní instituce)
  • Největší firemní slídil (pro komerční firmy)
  • Největší úřední slídil (pro státní instituce)
  • Nebezpečná nová technologie
  • Právní norma Velkého bratra
  • Slídil mezi národy
  • Výrok Velkého bratra
  • Cena Za přínos ochraně soukromí

Aby bylo udělování cen maximálně objektivní, bude v porotě zastoupena řada důležitých subjektů, působících v oblasti ochrany soukromí – zástupci zahraničních i domácích nevládních organizací, právníci, akademická sféra, spotřebitelské organizace. Ceny budou udělovány nejen v podobě anticen (tzv. Big Brother), ale bude uděleno také ocenění za přínos v ochraně soukromí.

Ceny Velkého bratra jsou udělovány již několik let v různých zemích světa – za všechny uveďme – Německo, Kanada, Nizozemí, Velká Británie, Itálie. V České republice je vedoucím realizátorem projektu občanské sdružení Iuridicum remedium. Na projektu se dále podílí Sdružení na ochranu spotřebitelů, Bits of Freedom (Nizozemí) a FoeBuD (SRN).

Podrobnosti o soutěži a celém projektu najdete na internetové adrese http://www.bigbrotherawards.cz.

Kontakty pro novináře:

Petra Kolínská
tisková mluvčí projektu
tel.: 776 552 022
e-mail: bigbrother@juristic.cz

Helena Svatošová
koordinátorka projektu
tel.: 776 687 353
e-mail: bigbrother@juristic.cz

Filip Pospíšil
expert projektu
tel.: 776 590 170
e-mail: bigbrother@juristic.cz

Projekt Big Brother Awards finančně podpořily:
Velvyslanectví Nizozemského království (program MATRA/KAP)
Česko-německý fond budoucnosti.

Redakce | | | ISSN 1213-9335 | © 2005 Developed by terc.cz