WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Mapa serveru | Administrace

Setkání k soutěži Join Multimedia na Červeném Vrchu

12.02.2005
Základní škola Červený Vrch z Prahy 6, která si v minulém ročníku mezinárodní soutěže odvezla z německého Mnichova za svou práci 1. cenu, ve spolupráci s firmou Siemens (pořadatelem soutěže Join Multimedia) a Agenturou DAHA (zajišťující podporu soutěže v České republice) uspořádala setkání učitelů a vedoucích týmů soutěže JMM 2005.

Soutěž Join Multimedia je zaměřená na práci s multimédii. Úkolem je vytvořit v týmu do 1. června 2005 informativní a zároveň zábavnou multimediální počítačovou prezentaci na jedno z daných témat, a to v němčině nebo v angličtině. Ceny se rozdávají v celkové hodnotě přes 130 000 EUR! Zúčastnit se mohou studentské týmy ve věkovém rozmezí od 12 do 21 let ze všech evropských zemí; jeden tým tvoří čtyři až osm žáků nebo studentů s podporou jednoho vyučujícího. Soutěží dva druhy týmů: školní týmy a mezinárodní týmy. Školní tým je tvořen žáky / studenty z jedné či více tříd jedné školy, mezinárodní tým je tvořen žáky / studenty škol minimálně dvou a maximálně tří zemí. Mezinárodní tým vyhrává více: nejlepší mezinárodní tým každé věkové kategorie získá zvláštní cenu Team Europe!

Setkání zaměřené na výměnu informací o soutěži, vedení týmů a přípravě soutěžních prezentací se konalo v pondělí 24. ledna 2005 od 9:00 — 17:00 hod.v budově ZŠ Červený Vrch, Praha 6, Alžírská 680. Zúčastnili se ho zástupci firmy Siemens, městské části Praha 6 a Agentury DAHA, za Základní školu organizátor akce Mgr. Petr Naske, vedoucí vítězného týmu loňského ročníku soutěže a především zájemci z řad vedoucích týmů současného ročníku soutěže JMM. Při setkání asistovaly děti, které minulý ročník soutěže v mezinárodní konkurenci vyhrály, a své zkušenosti předávaly učitelům z jiných škol.


Setkání se zúčastnili také starosta MČ Praha 6

pan Mgr. Tomáš Chalupa a paní Ing. Jaroslava
Trnková CSc., zástupkyně starosty

V dopoledních hodinách si účastníci prohlédli žákovské práce a připravili si své dotazy. Potom následovalo předvedení nejlepších prací týmů z minulého ročníku. Se souhrnnými informacemi o minulém i současném ročníku soutěže vystoupili zástupci firmy Siemens a Agentury DAHA. Ti také odpovídali na dotazy účastníků. Dalším bodem programu byly rady ohledně softwaru, vedení týmu v soutěži, používání online stránek soutěže apod. Hlavní vstup v tomto bloku měl odborník na slovo vzatý, pan Mgr. Jiří Vrba z audiovizuálního centra univerzity v Olomouci, který vedl semináře na toto téma ve všech minulých ročnících. V pravé poledne připravila pro účastníky pořadatelská firma Siemens překvapení spojené s občerstvením.


Vítězný tým s generálním ředitelem
Siemens ČR
panem Ing. Pavlem Kafkou a zástupci MČ P6

Odpoledne byli účastníci nejprve seznámeni s možností získat na počítačové aktivity s dětmi peníze z grantů na školské projekty v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Následoval workshop, při kterém si učitelé mohli vyzkoušet práci s programovacími nástroji pro multimediální prezentace jako je Macromedia Flash, Gamemaker, Logo Imagine, Baltik a blíže se seznámit s metodikou práce s digitálními zdroji (text, obraz, hudba). Na závěr setkání si všichni účastníci odnesli CD, které pro ně vítězný tým připravil a které jim ulehčí účast v soutěži pro letošní rok.

Setkání bylo účastníky hodnoceno jako velice přínosné a ve většině případů zaznělo přání, aby se podobná setkání konala častěji. To vše i přesto, že z většiny účastníků se do června stanou konkurenti v práci na multimediálních programech s žáky a vyhrát přece bude chtít každý. Držme jim palce!

Ondřej Sedláček

Bližší informace a fotodokumentaci akce můžete objednat na:
Agentura DAHA, Na Veselí 56, 140 00 Praha 4; e-mail: ondrej@daha.cz; tel./fax: 261 213 282 , 777 223 637

Redakce | | | ISSN 1213-9335 | © 2005 Developed by terc.cz