WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Mapa serveru | Administrace

Join Multimedia 2004 - soutěž o nejlepší prezentaci

27.02.2004
Soutěž o nejlepší multimediální prezentaci vyhlašuje firma Siemens každoročně - v naší republice probíhá již čtvrtý ročník. Účast v soutěži neformálním a zábavným způsobem rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky, multimédií a výsledné prezentace mohou být vzhledem k vypsaným tématům dále užitečné i pro školu nebo obec. Žákovské a studentské týmy z evropských zemí se mohly přihlásit do 31. ledna tohoto roku. Naše týmy se letos utkají s týmy ze zahraničí, neboť nyní se Česká republika zapojí do soutěže již na mezinárodní úrovni. Mezinárodní soutěže Join Multimedia se snaží motivovat žáky a studenty k osvojení moderních technologií a tím pomáhá učitelům při výuce.

Na jaká témata budou letos týmy tvořit prezentace?
1. Škola a vědění - Výuka na přání: Učte se to, co chcete vy, a tak, jak vy chcete!
2. Země a lidé - Zaměřeno na: vaši hvězdu v záři reflektorů!
3. Věda a zaměstnání - Cestujeme časem a trhem práce: zaměstnání včera a dnes
4. Technologie a inovace - Carry the Spirit: stavíme digitální mosty

Jaké jsou hlavní rozdíly v podmínkách mezinárodní soutěže ve srovnání se soutěží národní, která u nás probíhala uplynulé tři roky?
• Soutěžní tým musí zpracovat prezentaci v angličtině nebo němčině.
• Podklady pro soutěž budou rovněž k dispozici v angličtině a v němčině.
• Věkové kategorie nejsou určovány vzhledem k odlišnostem školských systémů v jednotlivých zemích docházkou do základní, resp. střední školy, nýbrž věkem soutěžících:
1. kategorie - 12 až 15 let, 2. kategorie - 16 až 21 let.
• Jsou rovněž dvě kategorie co do délky prezentace - krátká a dlouhá (Short Run - Long Run).
• Týmy musí použít volně dostupný software, jako např. PowerPoint nebo HTML.
Soutěžní příspěvky bude vyhodnocovat mezinárodní porota v Mnichově, která mezi výherce rozdělí ceny v celkové hodnotě 130 000 EUR a všechny zúčastněné týmy obdrží osvědčení a malý dárek. Porota je pětičlenná a jedním z porotců bude - vzhledem ke skvělým výsledkům a výborné účasti ve všech ročnících - zástupce České republiky.

V kategoriích „Long Run“ a „Short Run“ budou nejlepší prezentace odměněny odděleně ve věkových skupinách 1 a 2. Ceny získají vítězné týmy a vítězné školy. Členové týmů na 1. až 3. místě budou na konci září pozváni do Německa na mezinárodní předávání cen spojené s několikadenním kulturním a zábavním programem. Naskytne se jim tak mnoho příležitostí seznámit se s ostatními oceněnými týmy z celé Evropy, sdělit si vzájemně zkušenosti a zažít mnoho zajímavého. Vítězné týmy, které se umístí na čtvrtém až desátém místě, budou odměněny peněžitými cenami v řádech stovek EUR, stejně jako školy vítězných týmů.

Navíc bude udělena zvláštní cena „Team Europe“, dotovaná částkou 2500 EUR. Oceněna bude nejlepší multimediální prezentace mezinárodního týmu, složeného z žáků a žákyň škol z nejméně dvou a nejvíce tří zemí – bez ohledu na věkovou skupinu a soutěžní kategorii.

V tomto ročníku bude v ČR ještě zasedat také národní porota, která vybere nejlepší prezentaci v každé kategorii (dvě věkové kategorie a dvě kategorie co do délky prezentace). Tyto prezentace získají národní ceny, ale zároveň je bude hodnotit i mezinárodní porota. (Umístění v národním hodnocení nebude mít vliv na umístění v mezinárodním hodnocení.)

Ve snaze usnadnit přechod do mezinárodní soutěže českým týmům byly letos vydány například základní informační materiály také v češtině . Pro vedoucí soutěžních týmů byly stejně jako v předchozích ročnících uspořádány prezenční semináře , které byly kromě práce s multimédii zaměřeny též na tvorbu prezentace v cizím jazyce a další nové aspekty soutěže. Letos proběhlo 13 seminářů a zúčastnilo se cca 120 vedoucích týmů. Soutěžním týmům, které nemají potřebné technické vybavení, budou opět bezplatně digitalizovány materiály pro prezentaci.

Na závěr uveďme několik údajů. Letos se v cca 30 zemích celé Evropy přihlásilo skoro 4000 týmů, z toho z naší republiky 372. Vzhledem k celoevropskému průměru 130 týmů z každé země (a také počtu obyvatel ČR) má soutěž v České republice velice vysokou účast. Velice pozitivní je také fakt, že se letos účastní soutěže týmy z 84 škol, které v loňském roce úspěšně soutěž dokončily a odevzdaly velmi kvalitní práce. Účast zkušených týmů je zárukou kvalitních prací.

Rozdělení týmů podle kategorií:
Přihlášených v kategorii A (12-15): 194
Přihlášených v kategorii B (16-21): 178
Short run – 185 / Long run – 187

Rozdělení týmů podle výběru témat:
Výuka na přání: 136
Vaše hvězda v záři reflektorů: 97
Cestujeme časem a trhem práce: 72
Stavíme digitální mosty: 67

Co se týče zastoupení krajů v soutěži, opět je velký zájem především z regionů s velkou mírou nezaměstnanosti (zejména Ostravska), ale oproti předchozím ročníkům projevují stále větší zájem týmy z Prahy.

Veškeré informace o soutěži jsou zveřejňovány na webovských stránkách soutěže http://www.siemens.cz/multimediaprojekt nebo na http://www.siemens.com/join_multimedia. Další informace v kancelářích soutěže:

Česká republika - kancelář soutěže Join Multimedia, Agentura DAHA , Na Veselí 56, 140 00 Praha 4, tel.: 261 226 973, e-mail: joinmultimedia@daha.cz ;

Německo - Wettbewerbsbüro „Join Multimedia“ , Quagliostraβe 9, 81543 München, tel.: ++49 89 62 17 11-0, e-mail: joinmm@newevents.de.

Od 1. prosince 2003 do 31. května 2004 je rovněž v provozu česká technická hot-line: e-mail: joinmultimedia@daha.cz, tel: 312 685 411.

Redakce | | | ISSN 1213-9335 | © 2005 Developed by terc.cz