WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Mapa serveru | Administrace

Katalog ATLAS.CZ nabízí objektivní hodnocení odkazů

28.05.2003
Od pondělí 26. 5. řadí ATLAS.CZ jako vůbec první český internetový portál odkazy v jednotlivých sekcích katalogu podle jejich kvality.

Na rozdíl od jiných katalogů, které řadí odkazy podle abecedy, katalog ATLAS.CZ  odvozuje jejich pozici od toho, jak hojně  jsou  citovány ostatními internetovými servery. Významnou roli hraje i relevance odkazu k té které  kategorii katalogu.
Míru kvality obsahu hodnocené stránky vyjadřuje Atlas.cz jednak pozicí ve výpisu a jednak graficky. Modré sloupečky vedle odkazu jednoduše prozrazují za jak kvalitní zdroj informací je považován ostatními internetovými servery.  Maximální rating je 8 sloupečků.
Pozice jednotlivých odkazů se odvozuje z Jyxoranku společnosti Jyxo doplněného o speciální algoritmy Atlasu.

ATLAS.CZ  je česká akciová společnost, provozující dlouhodobě druhý nejnavštěvovanější internetový portál v České republice. Atlas.cz spravuje  téměř 50 internetových služeb, což jej řadí z hlediska šíře nabídky na první místo mezi českými internetovými portály.

Kontakt:
ATLAS.CZ – Na Pankráci 30 – 140 00 Praha 4
Alexandra Gjurićová, Communications Director
e-mail: gjuricova@atlas-as.cz, telefon: +420 261 001 550

Redakce | | | ISSN 1213-9335 | © 2005 Developed by terc.cz