WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Mapa serveru | Administrace

Náhodné zobrazování vtipů

Jan Šimecký - Profil - 21.10.2002
V tomto článku se dozvíte, jak náhodně zobrazovat vtipy pomocí PHP.

Chtěl bych vám ukázat, jak lze velmi jednodušše zobrazovat náhodně vtipy (pomocí PHP), které budou načítány ze souboru. Když vtipy načítáte ze souboru, připravíte si další skript, který bude vtipy do souboru přidávat, a to přes webové rozhraní.

Nyní těm, kteří zatím o PHP nic neví, řeknu něco více. PHP skripty se zpracovávají již na serveru a uživateli do PC dorazí jen výchoz HTML kód a o našem PHP skriptu, který stránku doplnil nemá klient ani trošku zdání. Než skript na server uložíte musíte se ujistit, zda server podporuje jazyk PHP (z freehostingových serverů doporučuji server Webzdarma).

A teď k samotnému skriptu. Nejprve si připravíme možnost přidávat vtipy do souboru. Pro ukládání vtipů jsem vytvořil jednoduchý formát, který jednotlivé vtipy odděluje znakem #. Při vkládání vtipů tento znak nepoužívejte, jelikož by si skript po načtení vtipů myslel, že se jedná o dva vtipy. Vtipy musí být v souboru uložené na jednom řádku, s tím si nedělejte těžkou hlavu, když pro vkládání vtipů budete používat skript pro vkládání vtipů bez jakýkoliv úprav. HTML stránku se skriptem pro vkládání vtipů si pojmenujeme třeba vlozvtip.php a bude vypadat takto:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Vložení vtipu</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="
#9BC5DB">
<DIV align="center">
<?
$zobrazitFormular = true;

if ($Odeslano):

if ($Vtip==""):

echo "<H1>Musíš vtip zadat!</H1>";

else:

$zobrazitFormular = false;
echo "<H1>Vtip je vložen</H1>";

$fp = FOpen("vtip.dat", "a");

FPutS($fp, StripSlashes($Vtip)."#");

FClose($fp);

Echo"<BR>".StripSlashes($Vtip);
Echo'<BR><A href="vlozvtip.php">Vložit další</A>';

endif;

else:

echo "<H1>Vložte vtip</H1>";

endif;
?>

<?if ($zobrazitFormular):?>
<FORM METHOD=POST>
<BR>
Vtip:
<BR>
<INPUT type="text" name="Vtip" size="70">
<BR><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=" Odeslat ">
</TABLE>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=Odeslano VALUE=true>
</FORM>
<?endif?>
</div>

</BODY>
</HTML>

Vkládání vtipů by jsme měli. Teď potřebujeme soubor s vtipy načíst a náhodně jeden vybrat. Nejlépe bude, když načtené vtipy vložíme do pole(array) a odtud náhodně nějaký vybereme. HTML stránku se skriptem pro zobrazení vtipu si pojmenujeme třeba zobrazvtip.php a bude vypadat takto:

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#9BC5DB">
<div align="center">

<?
$text = File('vtip.dat');
$text1=$text[0];
$Vtip=(Explode('#',$text1));

$pocet=Count($Vtip)-2;

srand((double)MicroTime()*1e6);
$zobraz=rand(0,$pocet);

Print $Vtip[$zobraz];
?>
</div>
</BODY>
</HTML>

Jak vidíte, oba skripty jsou založeny na zcela jednoduchém principu. Na závěr Vám řeknu, že můžete připravit návštěvníkům vašich WWW stránek možnost zasílat vtipy a pak po vašem přihlášení do systému, vtipy postupně schválit nebo odmítnout. Pokud máte zájem, tak mi napište, nebo se zmiňte v diskuzi ke článku a já se pokusím odpovědět.

Tyto skripty byly vyzkoušeny na serveru s nainstalovaným Apache a PHP 3.

Tisk článku - Poslat článek - (3812 zobrazení)
Redakce | | | ISSN 1213-9335 | © 2005 Developed by terc.cz