WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Mapa serveru | Administrace
   

Katalog odkazů » Věda a technika

Kategorie odkazů
11 odkazů

Doporučené odkazy

Mrakodrapy.cz - nejvyšší mrakodrapy světa a v ČR
Stránky s přehledem mrakodrapů a nejvyšších budov světa a České republiky. Poznejte nejvyšší mrakodrapy a budovy světa, srovnejte výšky mrakodrapů a jejich další parametry na jedné přehledné stránce pro každý mrakodrap.

Odkazy

Genetika
Molekulární základy dědičnosti, DNA, RNA, translace, transkripce, geneticky podmíněné choroby, základy populační genetiky, mutace, geny a alely, chromozomy.

Ukolydoskoly.cz
Vypracujeme pro Vás jakékoli školní či závěrečné práce ze tří desítek předmětů, vše s naší jedinečnou zárukou originality. Seminární, bakalářské, diplomové, rigorózní práce, eseje a mnohé další, vše rychle, originálně a kvalitně.

Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie
Diplomová práce, z komparace pozitivní psychologie a Castanedova učení vyvozená aktualizace pozitivní psychologie. Metoda: kombinace informací způsobem binokulárního vidění (Gregory Bateson).

Bezdrátový rozhlas, veřejný obecní rozhlas, jednotný varovný systém pro obyvatele
Bezdrátový obecní a městský rozhlas nahrazuje obecní drátové rozhlasy. Napojení na IZH. Nabízíme přenosný ozvučovací systém. Technika k ozvučení akcí, sálů, tělocvičen, náměstí. Integrovaný záchranný systém, veřejný rozhlas.

Detektory kovů C.Scope
Jsme výhradní zástupci firmy C.Scope pro ČR a SK.Prodáváme hobby a průmyslové detektory kovů, provádíme servis detektorů kovů a poradenství.

Haarp
HAARP – program a vývoj vysoké frekvence aurory

IQ test
IQ test - zkratka z anglického výrazu intelligence quotient test - tedy inteligenční kvocient, zkratka pro vystižení intelektových schopností jedince.

Klíčové aspekty sebevražedných sekt z hlediska jedince
Sekty: Chrám lidu, Koresh, Řád Chrámu slunce. Koncepty: prestiž (Le Bon), identifikace (Freud), skupinový narcismus (Fromm), konformita, psychická manipulace, kognitivní disonance (Festinger), ideologie. Metoda: text. analýza. Souhrn: model moc. situace.

Kontaktní čočky
Chcete vyzkoušet kontaktní čočky, ale máte z jakýchkoli důvodů strach? Nebojte se a získejte všechny potřebné informace na webu kontaktni-cocky.info.

Subcontractor.cz - volné výrobní kapacity a technologie
Subcontractor.cz je katalog výrobních kapacit a technologií. Členění katalogu kopíruje obvyklé provozy výrobních podniků - slévárny, modelárny, nástrojárny, obráběcí provozy, zámečnictví, provozy tepelných a povrchových úprav apod.

Odkazy 1 - 11 z 11 celkem

Redakce | | | ISSN 1213-9335 | © 2005 Developed by terc.cz